Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej


Idź do treści

Menu główne:
„Powrót do zdrowia – powrót do pracy” po kryzysie psychicznym
Doświadczyłeś kryzysu psychicznego i nie możesz wrócić do dotychczasowej pracy?
Praca, którą wykonywałeś jest dla Ciebie zbyt dużym obciążeniem i zastanawiasz się jakie zawody możesz obecnie wykonywać? Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nowe zatrudnienie ... ( pobierz)


Inf z dnia 17.11.2022r.


-------------------------------------------

Szczegółowe informacje w załączniku ... ( pobierz)


Inf z dnia 28.10.2022r.

-------------------------------------------


Inf z dnia 13.10.2022r.


-------------------------------------------
Jesteś po udarze?

Udar nie musi oznaczać końca pracy zawodowej.

Zastanawiasz się jakie zawody możesz wykonywać?

Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nową pracę!


Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej.

W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych.

Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z rehabilitacji.

Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę (pobierz)

Inf z dnia 10.10.2022r.


Osoby chętne prosimy o kontakt z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej osobiście lub pod numerem telefonu: 74873572


od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 do dnia 14.10.2022 r.Inf z dnia 06.10.2022r.
Jesteś po wypadku?

Po wypadku nie możesz już pracować w dotychczasowym zawodzie? Chcesz zacząć normalnie żyć i ułożyć wszystko na nowo, ale nie wiesz jak wrócić do pracy? Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nową pracę! ... ( więcej)

Inf. z dnia 21.09.2022r.

Punkt Konsultacyjno- Terapeutyczny w Gminie Radków

Jeśli masz problem z alkoholem, jeśli podejrzewasz stan uzależnienia u bliskiej Ci osoby, jeśli jesteś ofiarą, świadkiem lub sprawcą przemocy, jeśli czujesz się osamotniony, boisz się oraz krępujesz się o tym rozmawiać w gronie rodziny, przyjaciół, znajomych, potrzebujesz porady i wsparcia - szczegóły w zakładce:
Punkt Konsultacyjno- Terapeutyczny w Gminie Radków

Inf. z dnia 06.07.2022r.Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie zs. w Scinawce Sredniej zaprasza do składania ofert na:


Dostawę opasek bezpieczeństwa i zapewnienie usługi monitoringu dla 100 mieszkańców Gminy Radków w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022 (Moduł II) finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Szczegóły w zakładce: Zamówenia publiczne - Zamówienia do 130 000 zł

Inf. z dnia 16.05.2022 r.
Gmina Radków realizuje Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Korpus Wsparcia Seniorów"- edycja 2022 w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.


Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. Program będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2022 r i jest adresowany do wszystkich gmin w Polsce, zarówno miejskich, wiejskich, jak i miejsko – wiejskich jako realizacja zadania własnego określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych, do których w czasie obowiązywania epidemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem COVID–19.Realizacja programu obejmuje swoim zakresem dwa moduły:

Moduł I w którego realizację należy zaangażować wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, świadczących codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia.

Moduł II mający na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Całkowity koszt realizacji zadania -107 200,00zł (Moduł II)

Dofinansowanie programu 100% w ramach środków finansowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19


Termin realizacji programu – do 31 grudnia 2022r.
POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA UCHODŹCÓWOśrodek Interwencji Kryzysowej w Kłodzku informuje, o możliwości skorzystania przez Uchodźców przebywających na terenie powiatu kłodzkiego ze wsparcia psychologicznego ... (więcej)


Kontakt telefoniczny dla osób w języku ukraińskim/rosyjskim
+48 665 773 500


Kontakt telefoniczny dla osób polskojęzycznych
+48 726 130 988Inf. z dnia 22.03.2022 r

Aktualne informacje dotyczące uchodźców z Ukrainy ... ( pobierz)

Inf. z dnia 03.03.2022 rWniosek o świadczenia z programów Rodzina 500+ i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy możesz złożyć tylko elektronicznie:

- na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS: www.zus.pl
- przez bankowość elektroniczną
- na portalu emp@tia


Jeśli nie masz konta na Platformie Usług Elektronicznej (PUE) ZUS, przyjdź na spotkanie z ekspertem ZUS, który

założy go dla Ciebie.


Zapraszamy: 17 marca 2022r. o godz. 10.30 - 14.30


Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej ul. Mickiewicza 16 57-410 Ścinawka Średnia

Zabierz na spotkanie
dowód osobisty, a jeśli chcesz złożyć wniosek, to także numer rachunku bankowego.

Profil PUE ZUS możesz założyć również samodzielnie.

Jak to zrobić, sprawdź www.zus.pl albo zadzwoń:
22 290 55 00 (pn.-pt. 8.00-15.00) lub 22 560 16 00 (pn.-pt. 7.00-18.00)

Dzięki profilowi PUE załatwisz większość spraw w ZUS przez internet

Inf. z dnia 03.03.2022 r
Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, które ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić ich przed ubóstwem energetycznym.

Komu przysługuje dodatek osłonowy

Zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym świadczenie przysługuje:

 • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł;
 • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;


Dochód ustala się na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Gospodarstwo domowe tworzą:

 • gospodarstwo domowe jednoosobowe - osoba samotnie zamieszkująca i gospodarująca;
 • gospodarstwo domowe wieloosobowe - osoba, która wnioskuje o przyznanie dodatku osłonowego oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.


Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego

Ile wynosi dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

 • 400/500 zł * dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 600/750 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 850 zł/1062,50 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.


Kwota dofinansowania jest uzależniona od źródła ogrzewania.
Wyższe świadczenie mogą otrzymać osoby, które używają do ogrzewania węgla lub paliwa węglopochodnego.
Warunkiem jest jednak wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.


Uwaga

Dodatek osłonowy może być przyznany również, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza 2100 zł. w gospodarstwie jednoosobowym i 1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym.
Wypłacona zostanie wtedy różnica między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód.

Świadczenie nie przysługuje, gdy jego wysokość jest niższa niż 20 zł.

Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego

 • Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji.


Jeżeli we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego zostanie podany adres poczty elektronicznej, informacja o przyznaniu dodatku osłonowego zostanie przesłana na ten adres.
Jeżeli nie zostanie podany adres poczty elektronicznej, informację o przyznaniu dodatku osłonowego można odebrać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej ul. Mickiewicza 16.

 • Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do dodatku osłonowego oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wymagają wydania decyzji.


Terminy składania wniosków i wypłaty dodatku osłonowego:

 • Jeśli wniosek złożony został do 31 stycznia 2022 r. - dodatek wypłacony będzie w dwóch ratach: pierwsza rata dodatku wypłacona zostanie do 31 marca 2022 r., a druga rata między 1 kwietnia a 2 grudnia 2022 r.
 • Jeśli wniosek złożony został po 31 stycznia 2022 - dodatek wypłacony będzie jednorazowo niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku.


Terminem końcowym wypłaty dodatku osłonowego jest 2 grudnia 2022 r.

Wniosek można złożyć najpóźniej do dnia 31 października 2022 roku

Mieszkańcy Miasta i Gminy Radków mogą złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej ul. Mickiewicza 16 w dniach od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00- 15.00.

 • na formularzu wniosku o przyznanie dodatku osłonowego (dostępnym w siedzibie OPS oraz w UMiG Radków)
 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP (wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia się z wykorzystaniem profilu zaufanego)


Szczegółowe informacje udzielane są przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej osobiście lub pod nr tel. 74/873 53 79.

Wniosek do pobrania

- wzor wniosku o dodatek osłonowy(pdf) ... (pobierz)


Podstawa prawna


 • ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1)
 • rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2)Inf. z dnia 10.01.2022 r

Gmina Radków podpisała umowę Partnerską z Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu na realizację

Projektu pn. „Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego -

badanie na krew utajoną w kale dla kobiet i mężczyzn.” ... ( więcej informacji)


W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu UMiG Radków

tel:74 8735021 od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 11:00.
Inf. z dnia 21.09.2021 r


GMINA RADKÓW ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE


„Usługi indywidualnego transportu door-to-door
oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Radków”.

Jeżeli jesteś:

- niepełnosprawnym mieszkańcem Gminy Radków,
- masz ukończone 18 lat,
- posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności (lub równoważnym);


lub nie posiadasz orzeczenia ale potrzebujesz pomocy w zakresie transportu ze względu na trudności w samodzielnym przemieszczaniu się ze względu na ograniczoną sprawności (min. poruszasz się na wózku inwalidzkim, o kulach, jesteś osobą słabowidzącą, starszą lub znajdujesz się w szczególnie trudnej sytuacji i nie masz możliwości otrzymania wsparcia od osób bliskich)


skorzystaj z możliwości bezpłatnego dowozu w ramach realizacji

USŁUGI INDYWIDUALNEGO TRANSPORTU DOOR-TO-DOOR

/to znaczy od drzwi do drzwi/

Szczegółowe informacje na stronie http://www.radkowklodzki.pl/asp/projekt-usluga-door-to-door-,92,artykul,1,1477

Inf. z dnia 04.06.2021 r
Gmina Radków informuje, że z dniem 15 stycznia 2021r. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00 uruchomione zostają numery telefonów kontaktowych dedykowanych osobom niepełnosprawnym i seniorom, którzy nie mogą samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień przeciw
COVID-19.

Osoby wyznaczone do realizacji w/w zadania:


1. Marta Jurowska - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie z/s w Ścinawce Średniej -

tel: 74 873 53 71 lub 74 873 53 72,


2. Leszek Dorszewski - Komendant Straży Miejskiej w Radkowie -
tel: 695 989 202,

3. Elżbieta Polanowska - Ins. ds. polityki społecznej i ochrony zdrowia w Urzędzie Miasta i Gminy w


Radkowie - tel. 74 873 50 00 lub 74 873 50 41.

Inf. z dnia 14.01.2020 r

KOMUNIKAT DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+


Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2021/2022, tj. na okres od 01.06.2021 r. do

31.05.2022 r.
można składać ... ( pobierz)Inf. z dnia 13.01.2020 r

Burmistrz Miasta i Gminy Radków ogfasza nabór kandydatów na stanowisko:

Pracownik wypożyczalni sprzętu wspomagającego i opiekuńczego

- usytuowanej w Centrum Inicjatyw Wiejskich im. K.Jarosz w Ścinawce Górnej 18a, 57-410 Ścinawka Średnia... ( pobierz)Burmistrz Miasta i Gminy Radków ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

KIEROWNIKA KLUBU SENIORA


- usytuowanego W Centrum Inicjatyw Wiejskich im. "Jarosz w Ścinawce Górnej 18a, 57-410 Ścinawka Średnia ... ( pobierz)Inf. z dnia 31.12.2020 r

UWAGA!

24 GRUDNIA 2020 ROKU

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RADKOWIE ZS. W ŚCINAWCE ŚREDNIEJ

BĘDZIE ZAMKNIĘTY

Dzień wolny za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 r.


Inf. z dnia 22.12.2020 r
I N F O R M A C J A

Gmina Radków przystąpiła do:

Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Wspieraj Seniora" w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia

Seniorów
, którego realizatorem jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej.

Celem programu jest ochrona Seniora w wieku 70 lat i więcej przed zakażeniem COVID-19 poprzez oferowane wsparcie usługowe.

W szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości

zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby.

Program polega na pomocy w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a w szczególności:
na dostarczeniu do domu Seniora zakupów

obejmujących artykuły podstawowej potrzeby,
w tym artykułów spożywczych, środków higieny osobistej.


Koszty zakupów pokrywa Senior.

Osoby potrzebujące wsparcia zapraszamy do kontaktu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej

pod nr tel. 74/ 873 53 72

tel. kom. 605 411 606, 605 412 606, 605 321 606


Zgłoszenia można dokonać również dzwoniąc na numer ogólnopolskiej infolinii:
22 505 11 11.

Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże numer kontaktowy Seniora potrzebującego wsparcia do Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pracownik socjalny skontaktuje się z Seniorem telefonicznie, ustali potrzeby oraz datę realizacji zgłoszenia.

Inf. z dnia 30.11.2020 r
Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej poszukuje wolontariuszy, chętnych do włączenia się w działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się COVID-19
na terenie Gminy Radków.

Osoby chętne do zaangażowania się w pomoc skierowaną do mieszkańców Gminy Radków, głównie do osób starszych, samotnych,
niepełnosprawnych, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, proszone są o kontakt telefoniczny z tutejszym Ośrodkiem Pomocy Społecznej - DZial Pomocy Środowiskowej
tel.: (74) 873-53-72 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: ops@psradkow.pl

Inf. z dnia 19.10.2020 rWażne komunikaty w zakresie organizacji pracy Ośrodka oraz niezbędne informacje w związku z ogłoszonym stanem epidemii.


1. PLAN ORGANIZACJI PRACY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADKOWIE NA OKRES OD 16-31.03.2020 R. ...( więcej)

2.
OŚWIADCZENIE W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII COVID-19 ...( więcej)

3.
JAK ZACHOWAĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U SIEBIE LUB SWOICH BLISKICH:

- Jak zapobiec zakażeniu ... ( więcej)

- Informacja dla osób powracających z zagranicy ... ( więcej)

-
WAŻNE INFORMACJE - na temat postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronowirusem ... ( więcej)

- Jak skutecznie myć ręce ... ( więcej)


Inf. z dnia 13.10.2020 r
Powrót do treści | Wróć do menu głównego