Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej


Idź do treści

Menu główne:


Aktualności

Zespół Interdyscyplinarny


Aktualności/istotne informacje

Stosowanie przemocy wobec bliskich osób jest przestępstwem ściganym z urzędu!!!

Stanowi o tym art. 207
Kodeksu Karnego


"Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolnościom 3 miesięcy do lat 5"


Inne konsekwencje:

- rozpoczęcie procedury karnej/administracyjnej;
- zakaz kontaktowanie i zbliżania się do określonych osób;
- nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym.

Instytucje świadczące nieodpłatną pomoc:

- Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" tel.
800 120 002 http://www.niebieskalinia.inf

- Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego tel.
800 702 222; www.centrumwsparcia.pl

- Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kłodzku, ul. Kościuszki 2 tel.
748658179 http://www.pcpr.klodzko.pl/kontakt

- Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonych Przestępstwem - Całodobowy tel.
222309900 https://www.numeros.pl/

- Punk Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Ścinawce Średniej, ul. Mickiewicza 16 tel.
533 379 674

Uwaga!

W Gminie Radków działa już Punk Konsultacyjno-Terapeutyczny: https://www.opsradkow.pl/informacje_o_punkcie.htmlPowrót do treści | Wróć do menu głównego