Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej


Idź do treści

Menu główne:


Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Pomoc osobom niepełnosprawnym

Gmina Radków realizuje Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2022 w ramach środków „Funduszu Solidarnościowego”


Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu ww. osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Do zadań asystenta należeć będą m.in. pomoc w wyjściu, powrocie oraz w dojazdach np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne lub do ośrodków kultury, pomoc w zakupach i w załatwieniu spraw urzędowych. Całkowity koszt realizacji zadania – 550 950,00 zł


Dofinansowanie programu 100% w ramach środków „Funduszu Solidarnościowego”

Termin realizacji programu – do 31 grudnia 2022 roku.Inf. z dnia 8.04. 2022 r.
Program
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022


W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej naborem wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 w ramach środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych;

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej informuje o planowanym przystąpieniu Gminy Radków do realizacji programu oraz zachęca osoby niepełnosprawne i ich opiekunów do zgłaszania potrzeb w zakresie korzystania z usług asystenta.

Program adresowany jest dla:

- dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:

- o stopniu znacznym lub stopniu umiarkowanym lub na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Usługi asystenta przyznawane są na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.
O zakwalifikowaniu się do programu decyduje posiadanie odpowiedniego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja - 2022” prosimy o kontaktz pracownikami tut. Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej ul. Mickiewicza 16, pod numerem tel. 74/8735372-78, lub elektronicznie na adres e-mail: ops@opsradkow.pl

Dokumenty do pobrania poniżej lub osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej:

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 ( pobierz)

Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 – załącznik nr 8 do Programu (pobierz)Inf. z dnia 15.10. 2021r.

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2021W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej naborem wniosków w ramach Programu
"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych ... (pobierz)


Inf. z dnia 04.01.2021r.
"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" -
edycja 2021 w ramach środków „Funduszu Solidarnościowego”


Gmina Radków realizuje Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2021 w ramach środków „Funduszu Solidarnościowego” [ pobierz]


Inf. z dnia 12.07.2021r.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego