Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej


Idź do treści

Menu główne:


Działanie w 2008 r. - OPS w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej

Kapitał ludzki 2008-2012r.


Działanie w 2008 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie z siedzibą w Ścinawce Średniej od miesiąca czerwca 2008 roku rozpoczął realizację projektu systemowego pt. ,,Po pierwsze praca’’.

Po wyłonieniu ostatecznej grupy 10 beneficjentów, chętnych do współpracy oraz spełniających wymogi dotyczące grup docelowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przystąpiono do zawarcia kontraktów socjalnych.
Beneficjenci w ramach projektu przeszli przez cykl spotkań z psychologiem na temat: „Moja aktywność zawodowa – moja aktywność życiowa”.

Kursy/szkolenia zawodowe realizowane w ramach projektu PO KL w 2008 r. :

1. „Bukieciarstwo i aranżacje z obsługą kas fiskalnych”.
2. „Opiekun osób niepełnosprawnych, dzieci i osób starszych i pomoc domowa”.
3. „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym”.
4. „Magazynier z obsługą kas fiskalnych i obsługą komputera”.
5. „Warsztaty psychoedukacyjne”.

Realizowany projekt umożliwił aktywizację zawodową i społeczną osobom biorącym w nim udział, przyczyniając się tym samym do poprawy sytuacji materialno – bytowej a także do podniesienia kwalifikacji zawodowych uczestników.

Powrót do treści | Wróć do menu głównego