Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej


Idź do treści

Menu główne:


Działanie w 2009 r. - OPS w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej

Kapitał ludzki 2008-2012r.

Działanie w 2009 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie z/s w Ścinawce Średniej, od miesiąca lutego 2009 r. kontynuował realizację projektu systemowego pt. „Po pierwsze praca”.

Po wyłonieniu ostatecznej grupy 12 beneficjentów, chętnych do współpracy oraz spełniających wymogi dotyczące grup docelowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przystąpiono do zawarcia kontraktów socjalnych.

W ramach aktywnej integracji, beneficjenci projektu uczestniczyli w szkoleniach pt. „Warsztaty aktywizujące osoby długotrwale bezrobotne”, gdzie jednostką szkolącą był Instytut Doradztwa Regionalnego i Europejskiego z siedzibą w Krakowie, w ramach którego odbyły się zajęcia z doradcą zawodowym, prawnikiem oraz psychologiem. Szkolenia obejmowały godziny dydaktyczne w tym indywidualne konsultacje dla beneficjentów projektu „Po pierwsze praca”.

Kursy zawodowe realizowane w ramach projektu PO KL w 2009 r. :
1. „Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych”- kurs został przeprowadzony przez firmę szkoleniową „OMNIBUS” z Kłodzka.

Celem niniejszego szkolenia było „Kompleksowe przygotowanie uczestników szkolenia do podjęcia pracy w zawodzie sprzedawcy i pokrewnym”.
2. „Komputerowa obsługa magazynu z uprawnieniami kierowcy wózków jezdniowych z napędem silnikowym z wymianą butli LPG” - prowadzone przez firmę szkoleniową „OMNIBUS” z Kłodzka. Kurs miał na celu nabycie przez beneficjentów wiedzy potrzebnej do profesjonalnej obsługi magazynu z uprawnieniami kierowcy wózków jezdniowych.
3. „Opiekun osób niepełnosprawnych, opiekun dzieci i osób starszych oraz pomoc domowa” – prowadzony przez firmę szkoleniową „OMNIBUS” z Kłodzka. Celem szkolenia było „Nabycie wiedzy potrzebnej do pełnienia obowiązków opiekuna osoby niepełnosprawnej, dzieci i osób starszych”.
Beneficjenci projektu biorący udział w wyżej wymienionych kursach zawodowych otrzymali zaświadczenia/certyfikaty potwierdzające ukończenie kursu i uzyskane kwalifikacje.
Powrót do treści | Wróć do menu głównego