Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej


Idź do treści

Menu główne:


Działanie w 2012 r. - OPS w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej

Kapitał ludzki 2008-2012r.

Działanie w 2012 r.


Działania w ramach aktywizacji społecznej:

W dniach 20.09.2012 r. – 21.09.2012 r. dla 16 uczestników projektu „Po pierwsze praca” przeprowadzono grupowe spotkania z psychologiem. Warsztaty odbyły się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej(PDF, 428 KB)


Działania w ramach aktywizacji zawodowej:

W okresie od dnia 30.08.2012 r. – 15.09.2012 roku 16 uczestników projektu „Po pierwsze praca” uczestniczyło w „Indywidualnych oraz grupowym spotkaniu z doradcą zawodowym”
(PDF, 446 KB)


Działanie o charakterze środowiskowym:

W dniu 24-09-2012 roku odbył się piknik rodzinny (integracyjny) - zorganizowany dla uczestników projektu oraz najbliższych z osób z ich otoczenia (łącznie 45 osób)(PDF, 974 KB)


Działania w ramach aktywizacji edukacyjnej:

W okresie 25.07.2012 r. – 29.08.2012 r. odbyło się szkolenie zawodowe „Kucharz”, skierowane do 8 uczestniczek projektu. Szkolenie obejmowało łącznie 150 godzin(PDF, 579 KB)


Szkolenie „Magazynier – sprzedawca – handlowiec

W okresie 25.07.2012 r. – 29.08.2012 r. odbyło się szkolenie „Magazynier – sprzedawca – handlowiec z modułem obsługi kasy fiskalnej”, w którym uczestniczyło 8 mężczyzn(PDF, 405 KB)


Działania o charakterze środowiskowym – wyjazd do kina:

W dniu 12.07.2012 r. w ramach projektu współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zorganizowany został
wyjazd do kina dla uczestników projektu wraz z rodzinami
(PDF, 603 KB)


Działania w ramach aktywizacji edukacyjnej:

W okresie od 09.07.2012 r. – 23.07.2012 r. odbyło się szkolenie
(PDF, 361 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przeprowadzenia spotkań indywidualnych (w wymiarze 16 godzin) oraz szkolenia grupowego dla beneficjentów projektu POKL "Po pierwsze praca"(PDF, 230 KB)


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 5/POKL/2012 (informacja z dnia 21.02.2012 r.)


W związku z realizacją projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracj iprzez ośrodki pomocy społecznej tytuł projektu „Po pierwsze praca” Ośrodek Pomocy
Społecznej w Radkowie z/s w Ścinawce Średniej zaprasza DORADCÓW ZAWODOWYCH do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie indywidualnych spotkań(w wymiarze 16 godzin) oraz szkolenia grupowego dla beneficjentów projektu
(PDF, 370 KB)

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

1. Załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy z formularzem cenowym(PDF, 261 KB)
2. Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu(PDF, 271 KB)


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:


Świadczenia usług i poradnictwa psychologicznego(PDF, 225 KB)

Świadczenie usług i poradnictwa prawnego(PDF, 225 KB)

Przeprowadzenia zabiegów rehabilitacyjnych dostosowanych do potrzeb uczestników projektu (masaż, rehabilitacja) dla 2 osób niepełnosprawnych(PDF, 228 KB)

Wykonania usług szkoleniowych z zakresu aktywizacji edukacyjnej dla 16 osobowej grupy: (8 kobiet, 8 mężczyzn)(PDF, 230 KB)


---------------------------------------------------


Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie z/s w Ścinawce Średniej ogłasza nabór osób chętnych do udziału w projekcie "Po pierwsze praca"(PDF, 200 KB)


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 4/POKL/2012NA ŚWIADCZENIE USŁUG I PORADNICTWA PRAWNEGO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADKOWIE Z SIEDZIBĄ W ŚCINAWCE ŚREDNIEJ(PDF, 376 KB)

- Załącznik nr 1: OFERTA WYKONAWCY Z FORMULARZEM CENOWYM(PDF, 260 KB)

- Załącznik nr 2: OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU(PDF, 271 KB)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 3/POKL/2012NA ŚWIADCZENIE USŁUG I PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADKOWIE Z SIEDZIBĄ W ŚCINAWCE ŚREDNIEJ(PDF, 376 KB)

- Załącznik nr 1: OFERTA WYKONAWCY Z FORMULARZEM CENOWYM(PDF, 260 KB)

- Załącznik nr 2: OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU(PDF, 268 KB)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 2/POKL/2012NA PRZEPROWADZENIE ZABIEGÓW REHABILITACYJNYCH DOSTOSOWANYCH DO POTRZEB UCZESTNIKÓW PROJEKTU (MASAŻ, REHABILITACJA) DLA 2 OSÓB NIEPRŁNOSPRAWNYCH(PDF, 322 KB)

- Załącznik nr 1: OFERTA WYKONAWCY Z FORMULARZEM CENOWYM(PDF, 236 KB)

- Załącznik nr 2: OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU(PDF, 228 KB)


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 1/POKL/2012NA WYKONANIE USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU AKTYWIZACJI EDUKACYJNEJ DLA 16 OSOBOWEJ GRUPY (8 KOBIET, 8 MĘŻCZYZN)(PDF, 262 KB)

- Załącznik nr 1: OFERTA WYKONAWCY Z FORMULARZEM CENOWYM(PDF, 241 KB)

- Załącznik nr 2: OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU(PDF, 229 KB)


Powrót do treści | Wróć do menu głównego