Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej


Idź do treści

Menu główne:


Informacja door-to-door

Usługi transportowe door-to-door






Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie z/s w Ścinawce Średniej informuje, że od 1 czerwca 2024 r. realizuje

usługi indywidualnego transportu " door-to-door".


Zapraszamy

do korzystania z usług transportowych door-to-door mieszkańców Gminy Radków w szczególności:

  • osoby borykające się z problemami niepełnosprawności, niesamodzielne poruszające się na wózku inwalidzkim, o kulach, słabowidzące
  • osoby w wieku senioralnym z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności,
  • osoby, które z powodu trudności z przemieszczaniem się są wykluczone społecznie i zawodowo.


Z usług transportowych można skorzystać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, tj. w godzinach pracy Ośrodka

Pomocy Społecznej w Radkowie z/s w Ścinawce Średniej z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

W innych godzinach niż w/w lub soboty i niedziele transport uruchamiany będzie w uzasadnionych przypadkach.

Zgłoszenia można dokonywać:

- pod numerem telefonu: 74 871 53 22 lub tel. kom. 537 859 283 od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30, lub

- osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie - przy ul. Mickiewicza 16

Szczegółowe informacje oraz obowiązującą taryfę opłat określa Regulamin świadczenia usług transportowych door-to-door w gminie Radków,

dostępny na stronie internetowej: www.opsradkow.pl w zakładce "Usługi transportowe door-to-door".

Inf. z dnia 13.06.2024r.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego