Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej


Idź do treści

Menu główne:


Kontakt - OPS w Radkowie zs. w Ścinawce ŚredniejOśrodek Pomocy Społecznej w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej

ul. Mickiewicza 16

57-410 Ścinawka Średnia

Tel. : (74) 871-53-82 fax : (74) 873-53-70


poczta elektroniczna: ops@opsradkow.plKonto bankowe: Bank Pekao S.A 14 1240 3464 1111 0010 2686 4520


NIP 885-13-06-973 REGON 005811080

Ośrodek Pomocy Społecznej czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30


Adresy poczty elektronicznej.


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej - mgr inź. Marta Jurowska


Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej - mgr Monika FornalDział Finansowo - Księgowy

mgr Alicja Bednarczyk - Główny Księgowy

mgr Elżbieta Fornal - Inspektor - (fundusz alimentacyjny)


Samodzielne stanowisko ds. administracyjno - organizacyjnych

mgr Anna Kawalec


Samodzielne stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych

Maja Skowron-Janowska

Samodzielne stanowisko ds. sekcji świadczeń

Magdalena Kozik


Dział Pomocy Środowiskowej

Danuta Luberda

mgr Kinga Jeziorek

mgr Magdalena Kowalczyk

mgr Marta Pietrzak

mgr Ilona Komnata


mgr Karolina Kot - Asystent rodziny

Marta Dusza - Asystent rodziny l


Dział świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych

mgr Barbara Dereniuk

mgr Jolanta Janicka

Agnieszka Proszek


Powrót do treści | Wróć do menu głównego