Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej


Idź do treści

Menu główne:


Opieka Wytchnieniowa 2024

Pomoc osobom niepełnosprawnym


Realizacja Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
"Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024


Gmina Radków - Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie z/s w Ścinawce Średniej informuje, o realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
"Opieka wytchnieniowa " dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Dofinansowanie Programu
111 843,00 zł.
Całkowity koszt Programu
111 843,00 zł.
w tym:
Koszty usług opieki wytchnieniowej -
109 650,00 zł
Koszty związane z obsługą Programu -
2 193,00 zł ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych ... (pobierz)


Inf. z dnia 17.04.2024r.


-----------------------------------------------Informacja o naborze do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

"Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024


W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej naborem wniosków do Programu "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 realizowanego w ramach środków Funduszu Solidarnościowego, Gmina Radków/Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej zaprasza członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych do zgłaszania potrzeb w zakresie uczestnictwa w Programie i korzystania z usług opieki wytchnieniowej.


Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych


- którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Zgodnie z założeniami programu opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.
Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.
Realizacja usług "opieki wytchnieniowej" w 2024 r. planowana jest w ramach pobytu dziennego za uprzednią zgodą gminy w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.
Uczestnik Programu za usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

Szczegółowe informacje o Programie dostępne na stronie Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Osoby zainteresowane przystąpieniem do Programu "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 zapraszamy do kontaktu z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej osobiście, telefonicznie pod nr tel. 74/873 53 72-78, lub na adres e-mail: ops@opsradkow.pl do dnia 13 listopada 2023 r.


Pliki do pobrania:

1. Program "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorz…du Terytorialnego - edycja 2024 ... (pobierz)


2. Karta zgÂoszenia do Programu "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorz…du Terytorialnego - edycja 2024 ... (pobierz)

3. Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu "Opieka Wytchnieniowa" dla Jednostek Samorz…du Terytorialnego - edycja 2024 Ministra Rodziny i Polityki SpoÂecznej. ... (pobierz)


Inf. z dnia 08.11.2023r.
Powrót do treści | Wróć do menu głównego