Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej


Idź do treści

Menu główne:


Projekt "Radków dla osób niesamodzielnych"

Radków dla osób niesamodzielnych 06/2020-05/2022


RADKÓW DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH

Gmina Radków oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie w partnerstwie z Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Radków dla osób niesamodzielnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.


Oferta usług w ramach trwałości projektu
(pobierz)


Inf. z dnia 07.10.2022r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------


Gmina Radków oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie w partnerstwie z Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Radków dla osób niesamodzielnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.


Projekt realizowany jest od 1 czerwca 2020 do 31 maja 2022 roku na terenie gminy Radków.

Wartość projektu:
1 007 568,75 zł

Wkład Funduszy Europejskich:
955 868,75 zł

Cele projektu: zwiększenie dostępności do usług społecznych dla 54 osób niesamodzielnych, tj. osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym 40 kobiet i 14 mężczyzn, zamieszkujących Gminę Radków, które są zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym ze względu na niesamodzielność, mających służyć zaspokojeniu indywidualnych potrzeb w/w osób wynikających z ich niesamodzielności poprzez realizację usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania, Klub Seniora oraz wypożyczalnię sprzętów wspomagających samodzielność.


Planowane efekty:

1. Usługi opiekuńcze dla 24 osób świadczone w miejscu zamieszkania – pomoc w codziennych czynnościach domowych, opieka higieniczna, pielęgnacja, zapewnienie kontaktów z otoczeniem oraz inne usługi w zależności od potrzeb.

2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 24 osób w miejscu zamieszkania w następującej formie: specjalistyczne usługi pielęgniarskie, usługi rehabilitacyjne i usługi psychologiczne.

3. Klub Seniora dla 30 osób - aktywizacja seniorów i realizacja zajęć rozwijających umiejętności i zainteresowania osób starszych, w tym gimnastyka rekreacyjna, spotkania ze specjalistami w dziedzinie zdrowia (dietetykami, psychologami, lekarzami), poradnictwo z zakresu pomocy społecznej, wyjścia do kina/teatru/na koncert/na basen, spotkania integracyjne, biblioteczka seniora oraz kącik telewizyjny.

4. Utworzenie wypożyczalni sprzętu wspomagającego dla min. 27 osób, z której korzystać będą mogły wszystkie osoby biorące udział w projekcie, dzięki czemu będą one mogły w miarę możliwości samodzielnie funkcjonować, zwiększy się ich samodzielność, mobilność i autonomia.


Projekt skierowany do społeczności województwa dolnośląskiego - 54 osób zamieszkujących gminę Radków zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na niesamodzielność, tj. potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.


Odbiorcami usług opiekuńczych będą osoby, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.


Osoby do kontaktu:

- Pani Marta Jurowska - kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie z/s w Ścinawce Średniej
- tel:
74 8715348 e-mail: ops@opsradkow.pl

- Pani Elżbieta Polanowska - inspektor ds. polityki społecznej i ochrony zdrowia w Urzędzie Miasta i Gminy Radków
- tel:
74 8735011 e-mail: e.polanowska@radkowklodzki.pl


Inf. z dnia 23.08.2020 r.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego