Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej


Idź do treści

Menu główne:


Skierowanie do otrzymania pomocy

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020


Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) .. ( pobierz)


Informacja dotycząca wydawania skierowań do otrzymywania pomocy żywnościowej w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 współfinansowanego Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).


Informujemy, że pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie z/s w Ścinawce Średniej wydają skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Do odbioru skierowań uprawnione są osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej u których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego obowiązującego w pomocy społecznej tj:

- dla osoby samotnie gospodarującej - 1402,00 zł.

- dla osoby w rodzinie - 1056,00 zł.

Dystrybucją bezpłatnej żywności zajmuje się Towarzystwo Przyjaciół Dzieci "Koło Wiejskie" w Wambierzycach, miejsce odbioru Wambierzyce, ul. Ks. Tadeusza Michalika nr 4.

Informacje w sprawie terminu realizacji skierowań udostępniane są każdorazowo po otrzymaniu dostawy na tablicach ogłoszeń usytuowanych w poszczególnych miejscowościach należących do gminy Radków oraz na zewnętrznych drzwiach Ośrodka Pomocy Społecznej w Ścinawce Średniej, ul. Mickiewicza 16.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego