Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej


Idź do treści

Menu główne:


Zamówienia powyżej 30 000 euro

Zamówienia publiczne > Zamówienia powyżej 130 000 zł.

FORMULARZ OFERTY „ Radków dla osób niesamodzielnych”- świadczenie usług opiekuńczych

SIWZ [pobierz]

Załącznik nr 1 - Formularz oferty [pobierz]

Załącznik nr 2
- Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu [pobierz]

Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania [pobierz]

Załącznik nr 4 - Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego [pobierz]

Załącznik nr 5
- Wykaz usług [pobierz]

Załącznik nr 6 - Projektowane postanowienia umowne na świadczenie usług opiekuńczych [pobierz]

Załącznik nr 7 - Karta potwierdzająca skorzystanie z usługi opiekuńczej świadczonej w miejscu zamieszkania [pobierz]

Załącznik nr 8 - Dziennik czynności opiekuńczych [pobierz]

Załącznik nr 9 - Kontrakt trójstronny dotyczący usługi opiekuńczej [pobierz]

Załącznik nr 10 - Oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia [pobierz]

Załącznik nr 11 - Identyfikator postępowania [pobierz]


Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia [pobierz]

Inf. z dnia 26.05.2022 r.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT [pobierz]

Inf. z dnia 31.05.2022 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na wykonanie zadania pn. „Radków dla osób niesamodzielnych” -

świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania:

- dla 1 części zamówienia [pobierz]

- dla 2 części zamówienia [pobierz]

- dla 3 części zamówienia [pobierz]


-------------------------
Powrót do treści | Wróć do menu głównego