Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej


Idź do treści

Menu główne:


Zamówienia publiczne - OPS w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej

Zamówienia publiczne


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Radków [pobierz]


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Sprzedaż artykułów żywnościowych, higienicznych i sanitarnych oferowanych dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie z/s w Ścinawce Średniej w obiektach handlowych Wykonawcy na terenie Tłumaczowa w okresie 01.01.2020 roku - 31.12.2020 roku lub do wyczerpania kwoty, którą zamawiający sfinansuje realizację zamówienia” [pobierz]


Inf. z dnia 08.01.2020 r
ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT
- sprzedaż artykułów żywnościowych, higienicznych i sanitarnych oferowanych dla klientów Ośrodka w obiektach handlowych w okresie 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - TŁUMACZÓW [pobierz]

FORMULARZ CENOWY DO OFERTY [pobierz]

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU [pobierz]


Inf. z dnia 30.12.2019 r

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
- Świadczenie usług pogrzebowych w zakresie sprawiania pogrzebu zmarłym, których pochowanie zleca Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie z/s w Ścinawce w okresie 01.01.2020 roku - 31.12.2020 roku [pobierz]

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
- Przygotowanie i dostawa gorących posiłków dla osób dorosłych na terenie Gminy Radków w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.” [pobierz]

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
- „Sprzedaż artykułów żywnościowych, higienicznych i sanitarnych (z wyłączeniem napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych) oferowanych dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie z/s w Ścinawce Średniej w obiektach handlowych Wykonawcy w okresie 01.01.2020 roku - 31.12.2020 roku lub do wyczerpania kwoty, którą zamawiający sfinansuje realizację zamówienia” [pobierz]

Inf. z dnia 30.12.2019 r

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - świadczenie usług schronienia dla osoby bezdomnej w okresie 01.01.2020 roku - 31.12.2020 roku w postaci:


- schroniska dla bezdomnych,

- schroniska z usługami opiekuńczymi,

- noclegowni,

- ogrzewalni,

spełniających następujące warunki:

status bezdomnego;

ostatnie miejsce zameldowania w gminie Radków;

konieczność zapewnienia pomocy ww. formie.


1. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
[pobierz]

2. FORMULARZ OFERTOWY - załącznik nr 1
[pobierz]

3. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - załącznik nr 2
[pobierz]

Inf. z dnia 16.12.2019 r
ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT - sprzedaż artykułów żywnościowych, higienicznych i sanitarnych oferowanych dla klientów Ośrodka w obiektach handlowych w okresie 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.


1. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - WAMBIERZYCE [pobierz]

2. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - RADKÓW [pobierz]

3. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - RATNO GÓRNE, RATNO DOLNE [pobierz]

4. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - TŁUMACZÓW [pobierz]

5. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ŚCINAWKA ŚREDNIA [pobierz]

6. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ŚCINAWKA DOLNA [pobierz]

7. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - RASZKÓW [pobierz]

8. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ŚCINAWKA GÓRNA [pobierz]

FORMULARZ CENOWY DO OFERTY [pobierz]

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: [pobierz]


Inf. z dnia 13.12.2019 r

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - świadczenie usług pogrzebowych zlecanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie z/s w Ścinawce Średniej w okresie 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.


1. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT [pobierz]

2. OFERTA NA ŚWIADCZENIE USŁUG POGRZEBOWYCH - załącznik nr 1 [pobierz]

3. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - załącznik nr 2 [pobierz]


Inf. z dnia 12.12.2019 r
ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT - przygotowanie i dostawa gorących posiłków dla osób dorosłych na terenie Gminy Radków w okresie 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

1. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 1 - RADKÓW [pobierz]

- OFERTA NA DOŻYWIANIE OSÓB DOROSŁYCH W MIEJSCOWOŚCI RADKÓW - załącznik nr 1 [pobierz]

- OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - załącznik nr 2 [pobierz]

2. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 2 - ŚCINAWKA ŚREDNIA [pobierz]

- OFERTA NA DOŻYWIANIE OSÓB DOROSŁYCH W MIEJSCOWOŚCI ŚCINAWKA ŚREDNIA - załącznik nr 1 [pobierz]

- OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - załącznik nr 2 [pobierz]

3. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 3 - WAMBIERZYCE [pobierz]

- OFERTA NA DOŻYWIANIE OSÓB DOROSŁYCH W MIEJSCOWOŚCI WAMBIERZYCE - załącznik nr 1 [pobierz]


- OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - załącznik nr 2 [pobierz]

Inf. z dnia 12.12.2019 r


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - przygotowanie i dostawa gorących posiłków dla osób dorosłych na terenie Gminy Radków w okresie 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r. [pobierz]


Inf. z dnia 31.12.2018 r
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - świadczenie usług pogrzebowych w okresie 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r. [pobierz]

Inf. z dnia 19.12.2018 r


ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT - przygotowanie i dostawa gorących posiłków dla osób dorosłych na terenie Gminy Radków w okresie 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT - przygotowanie i dostawa gorących posiłków dla osób dorosłych na terenie Gminy Radków w okresie 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.


1. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 1 - RADKÓW [ pobierz]

- OFERTA NA DOŻYWIANIE OSÓB DOROSŁYCH W MIEJSCOWOŚCI RADKÓW - zał. nr 1 [ pobierz]

- OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - zał. nr 2 [ pobierz]

2. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 2 - ŚCINAWKA ŚREDNIA [ pobierz]

- OFERTA NA DOŻYWIANIE OSÓB DOROSŁYCH W MIEJSCOWOŚCI - zał. nr 1 [ pobierz]

- OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - zał. nr 2 [ pobierz]

3. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 3 - WAMBIERZYCE [ pobierz]

- OFERTA NA DOŻYWIANIE OSÓB DOROSŁYCH W MIEJSCOWOŚCI WAMBIERZYCE - zał. nr 1 [ pobierz]

- OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - zał. nr 2 [ pobierz]

4. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 4 - ŚCINAWKA DOLNA [ pobierz]

- OFERTA NA DOŻYWIANIE OSÓB DOROSŁYCH W MIEJSCOWOŚCI ŚCINAWKA DOLNA - zał. nr 1 [ pobierz]

- OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - zał. nr 2 [ pobierz]Inf. z dnia 10.12.2018 r

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - sprzedaż artykułów żywnościowych, higienicznych i sanitarnych (z wyłączeniem napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych) oferowanych dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie z/s w Ścinawce Średniej w obiektach handlowych Wykonawcy w okresie 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r. ( pobierz)


Inf. z dnia 10.12.2018 r


[]
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Radków [pobierz]


Inf. z dnia 05.12.2018 r
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - świadczenie usług pogrzebowych zlecanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie z/s w Ścinawce Średniej w okresie 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.


1. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT [pobierz]

2. OFERTA NA ŚWIADCZENIE USŁUG POGRZEBOWYCH DLA PODOPIECZNYCH - załącznik nr 1 [pobierz]

3. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - załącznik nr 2 [pobierz]


Inf. z dnia 30.11.2018 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - świadczenie usług schronienia dla 2 osób bezdomnych

(mężczyzna i kobieta) w okresie 01.01.2019 roku - 31.12.2019 roku w postaci:


- schroniska dla bezdomnych

- schroniska z usługami opiekuńczymi

- noclegowni

- ogrzewalni

spełniających następujące warunki:

- status bezdomnego

- ostatnie miejsce zameldowania w gminie Radków

- konieczność zapewnienia pomocy ww. formie

1. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT [pobierz]

2. FORMULARZ OFERTOWY - załącznik nr 1 [pobierz]

3. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - załącznik nr 2 [pobierz]


Inf. z dnia 13.11.2018 r.
ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT -
sprzedaż artykułów żywnościowych, higienicznych i sanitarnych oferowanych dla klientów Ośrodka w obiektach handlowych w okresie 01.01.2019r. - 31.12.2019r.

ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT - sprzedaż artykułów żywnościowych, higienicznych i sanitarnych oferowanych dla klientów Ośrodka w obiektach handlowych w okresie 01.01.2019r. - 31.12.2019r.

1. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 1 - WAMBIERZYCE [pobierz]

2. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 2 - RADKÓW [pobierz]

3. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 3 - RATNO GÓRNE, RATNO DOLNE [pobierz]

4. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 4 - TŁUMACZÓW [pobierz]

5. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 5 - ŚCINAWKA DOLNA [pobierz]

6. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 6 - ŚCINAWKA GÓRNA [pobierz]

7. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 7 - ŚCINAWKA ŚREDNIA [pobierz]

8. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 8 - RASZKÓW [pobierz]FORMULARZ CENOWY DO OFERTY [pobierz]

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: [pobierz]Inf. z dnia 22.11.2018 r.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dożywianie uczniów w okresie 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r
( pobierz)


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dożywianie osób dorosłych w okresie 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r
( pobierz)

Utworzono: czwartek, 28 grudnia 2017 r.


C:\ops\ObjText\przerywnik.gif
Error File Open Error


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - przygotowanie, dostarczenie i wydawanie pełnego obiadu dla uczniów z terenu Gminy Radków w okresie 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.

1. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 1 - SZKOŁA PODSTAWOWA W RADKOWIE [pobierz]

- OFERTA NA DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RADKOWIE - załącznik nr 1 [pobierz]

- OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - załącznik nr 2 [pobierz]

2. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 2
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ŚCINAWCE ŚREDNIEJ ORAZ ODDZIAŁ PRZEDSZKOLA W ŚCINAWCE ŚREDNIEJ - GMINNE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI Z/S W RADKOWIE [pobierz]

- OFERTA NA DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ŚCINAWCE ŚREDNIEJ ORAZ ODDZIAŁ PRZEDSZKOLA W ŚCINAWCE ŚREDNIEJ - GMINNE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI Z/S W RADKOWIE - załącznik nr 1 [pobierz]

- OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - załącznik nr 2 [pobierz]

3. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 3
- ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W WAMBIERZYCACH [pobierz]

- OFERTA NA DOŻYWIANIE DZIECI W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM W WAMBIERZYCACH - załącznik nr 1 [pobierz]

- OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - załącznik nr 2 [pobierz]

4. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 4 - ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W ŚCINAWCE DOLNEJ [pobierz]

- OFERTA NA DOŻYWIANIE DZIECI W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM W ŚCINAWCE DOLNEJ - załącznik nr 1 [pobierz]

- OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - załącznik nr 2 [pobierz]


Utworzono: wtorek, 19 grudnia 2017 r.


C:\ops\ObjText\przerywnik.gif
Error File Open ErrorINFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty - świadczenie usług pogrzebowych w okresie 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
( pobierz)


NFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprzedaż artykułów żywnościowych, higienicznych i sanitarnych oferowanych dla klientów Ośrodka w obiektach handlowych w okresie 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r
. [ pobierz]

Utworzono: poniedziałek, 18 grudnia 2017 r.


C:\ops\ObjText\przerywnik.gif
Error File Open ErrorZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - przygotowanie i dostawa gorących posiłków dla osób dorosłych na terenie Gminy Radków w okresie 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.1. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 1 - RADKÓW [
pobierz]

- OFERTA NA DOŻYWIANIE OSÓB DOROSŁYCH W MIEJSCOWOŚCI RADKÓW - załącznik nr 1 [
pobierz]

- OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - załącznik nr 2 [
pobierz]

2. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 2 - ŚCINAWKA ŚREDNIA [
pobierz]

- OFERTA NA DOŻYWIANIE OSÓB DOROSŁYCH W MIEJSCOWOŚCI ŚCINAWKA ŚREDNIA - załącznik nr 1 [
pobierz]

- OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - załącznik nr 2 [
pobierz]

3. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 3 - WAMBIERZYCE [
pobierz]

- OFERTA NA DOŻYWIANIE OSÓB DOROSŁYCH W MIEJSCOWOŚCI WAMBIERZYCE - załącznik nr 1 [
pobierz]

- OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - załącznik nr 2 [
pobierz]

4. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 4 - ŚCINAWKA DOLNA [
pobierz]

- OFERTA NA DOŻYWIANIE OSÓB DOROSŁYCH W MIEJSCOWOŚCI ŚCINAWKA DOLNA - załącznik nr 1 [
pobierz]

- OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - załącznik nr 2 [
pobierz]Utworzono: piątek, 08 grudnia 2017 r.


C:\ops\ObjText\przerywnik.gif
Error File Open Error
ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT- USŁUGI POGRZEBOWEZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGI POGRZEBOWE NA RZECZ OSÓB ZMARŁYCH ( pobierz)

OFERTA NA ŚWIADCZENIE USŁUG POGRZEBOWYCH DLA PODOPIECZNYCH OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADKOWIE ZS. W ŚCINAWCE ŚREDNIEJ ( pobierz)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ( pobierz)

Utworzono: piątek, 01 grudnia 2017 r.

C:\ops\ObjText\przerywnik.gif
Error File Open ErrorZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT - sprzedaż artykułów żywnościowych, higienicznych i sanitarnych oferowanych dla klientów Ośrodka w obiektach handlowych w okresie 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.1. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 1 - WAMBIERZYCE [pobierz]

2. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 2 - RADKÓW [pobierz]

3. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 3 - RATNO GÓRNE, RATNO DOLNE [pobierz]

4. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 4 - TŁUMACZÓW [pobierz]

5. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 5 - ŚCINAWKA ŚREDNIA [pobierz]

6. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 6 - ŚCINAWKA DOLNA [pobierz]

7. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 7 - RASZKÓW [pobierz]

8. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 8 - ŚCINAWKA GÓRNA [pobierz]FORMULARZ CENOWY DO OFERTY [pobierz]

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: [pobierz]Utworzono: środa, 29 listopada 2017 r.
------------------------------------------------------


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: przeprowadzonego postępowania w trybie art. 4 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm) na usługę polegającą na przygotowaniu gorących posiłków dla dzieci
i młodzieży na terenie Gminy Radków w okresie od 01 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
...(PDF, 570 kB)

Utworzono: piątek, 20 stycznia 2017 r.
------------------------------------------------------


ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2017

o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30 000 EURO Przygotowanie i dostawa gorących posiłków dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Radków w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2017r
. ...(PDF, 4.3 MB)

Plik zawiera: zapytanie ofertowe, formularz cenowy, oświadczenie


ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2017

o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30 000 EURO
Przygotowanie i dostawa gorących posiłków dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Radków
w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2017r.
...(PDF, 4.4 MB)

Plik zawiera: zapytanie ofertowe, formularz cenowy, oświadczenie


ZAPYTANIE OFERTOWE 3/2017

o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30 000 EURO
Przygotowanie i dostawa gorących posiłków dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Radków
w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2017r.
...(PDF, 4.4 MB)

Plik zawiera: zapytanie ofertowe, formularz cenowy, oświadczenie


ZAPYTANIE OFERTOWE 4/2017

o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30 000 EURO
Przygotowanie i dostawa gorących posiłków dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Radków
w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2017r.
...(PDF, 4.4 MB)

Plik zawiera: zapytanie ofertowe, formularz cenowy, oświadczenie


Utworzono: środa, 11 stycznia 2017 r.
Ogłoszenie o wyniku zamówienia, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30.000 euro na świadczenie usług pogrzebowych w zakresie sprawiania pogrzebu zmarłym, których pochowanie zleca Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie z siedzibą w Ścinawce Średniej
...(PDF, 496 KB)


Utworzono: środa, 29 grudnia 2016 r.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę artykułów żywnościowych i higieniczno - sanitarnych z wyłączeniem napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych dla potrzeb klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie z/s w Ścinawce Średniej w obiektach handlowych Wykonawcy ...(PDF, KB)

Utworzono: środa, 15 grudnia 2016 r.
Ogłoszenie o wyniku zamówienia, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na świadczenie usług pogrzebowych w zakresie sprawiania pogrzebu zmarłym, których pochowanie zleca Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie z siedzibą w Ścinawce Średniej ...(PDF, 496 KB)
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 10/OPS/2016


Świadczenie usług pogrzebowych zlecanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w
Radkowie z/s w Ścinawce Średniej w okresie styczeń 2017 r. - grudzień 2017 r
. ...(PDF, 28 KB)


Oferta na świadczenie usług pogrzebowych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy
Społecznej w Radkowie z/s w Ścinawce Średniej
...(PDF, 500 KB)


Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
...(PDF, 28 KB)

Utworzono: środa, 14 grudnia 2016 r.


C:\ops\ObjText\przerywnik.gif
Error File Open Error


Informacia o wvborze najkorzystnieiszej oferty


W odpowiedzi na zaproszenia wybrano najkorzystniejszą oferty na zakup artykułów spożywczych i higeniczno-sanitarnych dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej


W odpowiedzi na zaproszenia wybrano najkorzystniejszą oferty na świadczenie usług pogrzebowych dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej


Utworzono: piątek , 18 grudnia 2015 r.1. ZAPROSZENIE DO SKLADANIA OFERT NR 1/OPS/2015 NA WYCENĘ ARTYKULÓW SPOŻYWCZYCH I HIGIENICZNO - SANITARNYCH DLA POTRZEB KLIENTOW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADKOWIE Z/S W ŚCINAWCE ŚREDNIEJ W OBIEKTACH HANDLOWYCH WYKONAWCY W MIEJSCOWOŚCI RADKÓW(PDF, 305 KB)

2. ZAPROSZENIE DO SKLADANIA OFERT NR 2/OPS/2015 NA WYCENĘ ARTYKULÓW SPOŻYWCZYCH I HIGIENICZNO - SANITARNYCH DLA POTRZEB KLIENTOW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADKOWIE Z/S W ŚCINAWCE ŚREDNIEJ W OBIEKTACH HANDLOWYCH WYKONAWCY W MIEJSCOWOŚCI RASZKÓW(PDF, 305 KB)

3. ZAPROSZENIE DO SKLADANIA OFERT NR 3/OPS/2015 NA WYCENĘ ARTYKULÓW SPOŻYWCZYCH I HIGIENICZNO - SANITARNYCH DLA POTRZEB KLIENTOW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADKOWIE Z/S W ŚCINAWCE ŚREDNIEJ W OBIEKTACH HANDLOWYCH WYKONAWCY W MIEJSCOWOŚCI WAMBIERZYCE(PDF, 1.2 MB)

4. ZAPROSZENIE DO SKLADANIA OFERT NR 4/OPS/2015 NA WYCENĘ ARTYKULÓW SPOŻYWCZYCH I HIGIENICZNO - SANITARNYCH DLA POTRZEB KLIENTOW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADKOWIE Z/S W ŚCINAWCE ŚREDNIEJ W OBIEKTACH HANDLOWYCH WYKONAWCY W MIEJSCOWOŚCI ŚCINAWKA DOLNA(PDF, 1.2 MB)

5. ZAPROSZENIE DO SKLADANIA OFERT NR 5/OPS/2015 NA WYCENĘ ARTYKULÓW SPOŻYWCZYCH I HIGIENICZNO - SANITARNYCH DLA POTRZEB KLIENTOW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADKOWIE Z/S W ŚCINAWCE ŚREDNIEJ W OBIEKTACH HANDLOWYCH WYKONAWCY W MIEJSCOWOŚCI ŚCINAWKA ŚREDNIA(PDF, 1.2 MB)

6. ZAPROSZENIE DO SKLADANIA OFERT NR 6/OPS/2015 NA WYCENĘ ARTYKULÓW SPOŻYWCZYCH I HIGIENICZNO - SANITARNYCH DLA POTRZEB KLIENTOW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADKOWIE Z/S W ŚCINAWCE ŚREDNIEJ W OBIEKTACH HANDLOWYCH WYKONAWCY W MIEJSCOWOŚCI RATNO DOLNE, RATNO GÓRNE(PDF, 1.2 MB)

7. ZAPROSZENIE DO SKLADANIA OFERT NR 7/OPS/2015 NA WYCENE ARTYKULOW SPOZYWCZYCH I HIGIENICZNO - SANITARNYCH DLA POTRZEB KLIENTOW OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W RADKOWIE Z/S W SCINAWCE SREDNIEJ W OBIEKTACH HANDLOWYCH WYKpNAWCY W MIEJSCOWOSCI TLUMACZÓW(PDF, 1.2 MB)


Załącznik nr 1

Oferta wykonawcy z formularzem cenowym. Formularz cenowy do oferty od 1 do 7(PDF, 260 kB)
8. ZAPROSZENIE DO SKLADANIA OFERT NR 8/OPS/2015 NA ŚWIADCZENIE USLUG POGRZEBOWYCH W ZAKRESIE SPRAWIANIA POGRZEBU ZMARLYM ZGODNIE Z WYZNANIEM, KTÓRYCH POCHOWANIE ZLECA OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RADKOWIE Z/S W ŚCINAWCE ŚREDNIEJ(PDF, 1.6 MB)

Załącznik nr 1

Oferta wykonawcy z formularzem cenowym(PDF, 1.6 MB)

Utworzono: środa , 02 grudnia 2015 r.


Informacia o wvborze najkorzystnieiszej oferty


W odpowiedzi na zaproszenia do skladania ofert na wycenę artykulow żywnościowych i higieniczno - sanitamych

dla potrzeb klientów Osrodka Pomocy Społecznej w Radkowie z/s w Ścinawce Średniej w obiektach handlowych

Wykonawcy
(PDF, 305 KB)ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYCENĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I HIGIENICZNO SANITARNYCH

DLA POTRZEB KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADKOWIE Z/S W ŚCINAWCE ŚREDNIEJ W

OBIEKTACH HANDLOWYCH WYKONAWCY


Utworzono: wtorek, 26 listopad 2013 r.


Formularz cenowy "KOSZT CENOWY"(WORD, 44 KB)


1. ZAPROSZENIE DO SKLADANIA OFERT NR 1/OPS/2013 - NA WYCENĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I HIGIENICZNO -

SANITARNYCH DLA POTRZEB KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADKOWIE Z/S W ŚCINAWCE ŚREDNIEJ

W OBIEKTACH HANDLOWYCH WYKONAWCY W MIEJSCOWOŚCI
RADKÓW(PDF, 1 MB)2. ZAPROSZENIE DO SKLADANIA OFERT NR 2/OPS/2013 - NA WYCENĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I HIGIENICZNO -

SANITARNYCH DLA POTRZEB KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADKOWIE Z/S W ŚCINAWCE ŚREDNIEJ

W OBIEKTACH HANDLOWYCH WYKONAWCY W MIEJSCOWOŚCI
RASZKÓW(PDF, 1 MB)3. ZAPROSZENIE DO SKLADANIA OFERT NR 3/OPS/2013 - NA WYCENĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I HIGIENICZNO -

SANITARNYCH DLA POTRZEB KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADKOWIE Z/S W ŚCINAWCE ŚREDNIEJ

W OBIEKTACH HANDLOWYCH WYKONAWCY W MIEJSCOWOŚCI
WAMBIERZYCE(PDF, 1 MB)4. ZAPROSZENIE DO SKLADANIA OFERT NR 4/OPS/2013 - NA WYCENĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I HIGIENICZNO -

SANITARNYCH DLA POTRZEB KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADKOWIE Z/S W ŚCINAWCE ŚREDNIEJ

W OBIEKTACH HANDLOWYCH WYKONAWCY W MIEJSCOWOŚCI
ŚCINAWKA DOLNA(PDF, 1 MB)5. ZAPROSZENIE DO SKLADANIA OFERT NR 5/OPS/2013 - NA WYCENĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I HIGIENICZNO -

SANITARNYCH DLA POTRZEB KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADKOWIE Z/S W ŚCINAWCE ŚREDNIEJ

W OBIEKTACH HANDLOWYCH WYKONAWCY W MIEJSCOWOŚCI
ŚCINAWKA ŚREDNIA(PDF, 1 MB)6. ZAPROSZENIE DO SKLADANIA OFERT NR 6/OPS/2013 - NA WYCENĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I HIGIENICZNO -

SANITARNYCH DLA POTRZEB KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADKOWIE Z/S W ŚCINAWCE ŚREDNIEJ

W OBIEKTACH HANDLOWYCH WYKONAWCY W MIEJSCOWOŚCI
RATNO DOLNE. RATNO GÓRNE(PDF, 1 MB)7. ZAPROSZENIE DO SKLADANIA OFERT NR 7/OPS/2013
- NA WYCENĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I HIGIENICZNO -

SANITARNYCH DLA POTRZEB KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADKOWIE Z/S W ŚCINAWCE ŚREDNIEJ

W OBIEKTACH HANDLOWYCH WYKONAWCY W MIEJSCOWOŚCI
TŁUMACZÓW(PDF, 1 MB)


8. ZAPROSZENIE DO SKLADANIA OFERT NR 8/OPS/2013 - NA ŚWIADCZENIE USLUG POGRZEBOWYCH W ZAKRESIE

SPRAWIANIA POGRZEBU ZMARLYM ZGODNIE Z WYZNANIEM, KTÓRYCH POCHOWANIE ZLECA OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W

RADKOWIE Z/S W ŚCINAWCE ŚREDNIEJ
(PDF, 1.2 MB)


9. ZAŁĄCZNIK NR 1, ZAŁĄCZNIK NR 2 - Oferta wykonawcy z formularzem cenowym, Oświadczenie o spetnieniu warunków udziatu

w postępowaniu
(PDF, 560 kB)Powrót do treści | Wróć do menu głównego