Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej


Idź do treści

Menu główne:


Akty prawne - OPS w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej

Świadczenia rodzinne

Akty prawne

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2023, poz. 390).

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.07.2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1466).


3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz.U. 2021, poz. 199).

4. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (DZ.U. 2020, poz. 1359).

5. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2023 r. Nr 519 z poźn. zm.)


Powrót do treści | Wróć do menu głównego