Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej


Idź do treści

Menu główne:


Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2023

Pomoc osobom niepełnosprawnym


Realizacja Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023


Gmina Radków - Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej informuje, że realizuje Program Ministerstwa Rodziny i

Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 ... ( pobierz)


Inf. z dnia 27.04.2023r.

Informacja o naborze do Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023


W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej naborem wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023 realizowanego w ramach środków Fundusz Solidarnościowego, Gmina Radków/Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej zaprasza osoby niepełnosprawne i ich opiekunów do zgłaszania potrzeb w zakresie korzystania z usług asystenta.

Głównym celem Programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Adresatami wsparcia są:

dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
o stopniu znacznym lub stopniu umiarkowanym lub na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.).

Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

W celu uczestnictwa w Programie wymagane są następujące dokumenty:
1. Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023
2. Kopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/ o niepełnosprawności
3. Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej
4. Klauzula informacyjna RODO

Powyższe dokumenty należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej ul. Mickiewicza 16 do dn. 8 listopada 2022 r. Rodzaj usług i ich zakres godzinowy będą uzależnione od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023” prosimy o kontaktz pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej osobiście,
telefonicznie pod nr tel. 74/873 53 72-78, lub elektronicznie na skrzynkę e-PUAP


Uzyskane informacje pozwolą zdiagnozować potrzeby i koszt realizacji usług w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Pliki do pobrania:

1. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 202 .. (pobierz)

2. Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.. (pobierz)

3. Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej .. ( pobierz)

4. Klauzula informacyjna RODO.. . (pobierz)


Szczegółowe informacje o Programie dostępne na stronie Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023Inf. z dnia 31.10.2022r.

Kierownik OPS
Marta Jurowska

Powrót do treści | Wróć do menu głównego