Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej


Idź do treści

Menu główne:


Kontakt - OPS w Radkowie zs. w Ścinawce ŚredniejOśrodek Pomocy Społecznej w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej

ul. Mickiewicza 16

57-410 Ścinawka Średnia

Tel. : (74) 871-53-82 fax : (74) 873-53-70


poczta elektroniczna: ops@opsradkow.plKonto bankowe: Bank Pekao S.A

14 1240 3464 1111 0010 2686 4520


NIP 885-13-06-973 REGON 005811080

Ośrodek Pomocy Społecznej czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30


Adresy poczty elektronicznej.


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej - mgr inź. Marta Jurowska


Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej - mgr Monika Fornal - m.fornal@opsradkow.plDział Finansowo - Księgowy

mgr Alicja Bednarczyk - Główny Księgowy - a.bednarczyk@opsradkow.pl

mgr Elżbieta Fornal - Inspektor - (fundusz alimentacyjny) - e.fornal@opsradkow.pl


Samodzielne stanowisko ds. administracyjno - organizacyjnych

mgr Anna Kawalec - a.kawalec@opsradkow.pl


Samodzielne stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych

Maja Skowron-Janowska - m.skowron@opsradkow.pl

Samodzielne stanowisko ds. sekcji świadczeń

Magdalena Kozik - m.kozik@opsradkow.pl


Dział Pomocy Środowiskowej

Danuta Luberda - d.luberda@opsradkow.pl

mgr Kinga Jeziorek- k,jeziorek@opsradkow.pl

mgr Magdalena Kowalczyk - m.kowalczyk@opsradkow.pl

mgr Marta Pietrzak - m.pietrzak@opsradkow.pl


mgr Karolina Kot - Asystent rodziny - k.kot@opsradkow.pl

Marta Dusza - Asystent rodziny - m.dusza@opsradkow.plDział świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych

mgr Barbara Dereniuk - b.dereniuk@opsradkow.pl

mgr Jolanta Janicka - j.janicka@opsradkow.pl

Agnieszka Proszek - a.proszek@opsradkow.pl


Powrót do treści | Wróć do menu głównego