Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej


Idź do treści

Menu główne:


Ogłoszenia aktualne - OPS w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej

Nabór pracowników
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO - ASYSTENTA RODZINY(umowa zlecenie) ... (PDF: 1.8 MB)Inf. z dnia 05.04.2018 r
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU z dn. 01.12.2017 r.

na stanowisko pracy - pracownik socjalny
( pobierz)


Inf. z dnia 18.12.2017 rOGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY - PRACOWNIK SOCJALNY [pobierz]Inf. z dnia 01.12.2017 r.


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU z dn. 13.11.2017 r.

na stanowisko pracy - pracownik socjalny ...(PDF: 280kB)


Inf. z dnia 29.11.2017 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

PRACOWNIK SOCJALNY

(umowa o pracę zawarta w celu zasępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy)
...(PDF: 1.4 MB)

Inf. z dnia 13.11.2017 r.INFORMACJA O WYNIKACH NABORU z dn. 24.10.2017 r.

na stanowisko pracy - pracownik socjalny
...(PDF: 280kB)


Inf. z dnia 08.11.2017 r.OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY


PRACOWNIK SOCJALNY

(umowa o pracę zawarta w celu zasępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy)
...(PDF: 940 kB)

Inf. z dnia 24.10.2017 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU z dn. 28.09.2017 r.

na stanowisko pracy - pracownik socjalny
...(PDF: 280kB)


Inf. z dnia 17.10.2017 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

PRACOWNIK SOCJALNY

(umowa o pracę zawarta w celu zasępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy) ...(PDF: 880 kB)

Inf. z dnia 28.09.2017 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU z dn. 13.09.2017 r.


na stanowisko pracy - pracownik socjalny ...(PDF: 280kB)


Inf. z dnia 27.09.2017 r.


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

PRACOWNIK SOCJALNY

(umowa o pracę zawarta w celu zasępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy) ...(PDF: 880 kB)Inf. z dnia 13.09.2017 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko pracy - pracownik socjalny ...(PDF: 280kB)


Inf. z dnia 13.09.2017 r.
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY


PRACOWNIK SOCJALNY

(umowa o pracę zawarta w celu zasępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy)
...(PDF: 1.3 GB)


Inf. z dnia 24.08.2017 r.INFORMACJA O WYNIKACH NABORU


na stanowisko pracy - pracownik socjalny ...(PDF: 280kB)


Inf. z dnia 16.08.2017 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

PRACOWNIK SOCJALNY

(umowa o pracę zawarta w celu zasępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy)
...(PDF: 1.3 GB)


Inf. z dnia 31.07.2017 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko pracy - pracownik socjalny
...(PDF: 150kB)

Inf. z dnia 26.07.2017 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

PRACOWNIK SOCJALNY

(umowa o pracę zawarta w celu zasępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy)
... (PDF: 900kB)


Inf. z dnia 06.07.2017 r.
INFORMACJA O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO - ASYSTENTA RODZINY(umowa zlecenie) ... (PDF: 150kB)


Inf. z dnia 06.07.2017 r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko asystenta rodziny - umowa zlecenie w ramach "Programu asystent rodziny koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017"
... (PDF: 900kB)

Inf. z dnia 31.05.2017 r.


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko asystenta rodziny - umowa zlecenie w ramach "Programu asystent rodziny koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017" ... (PDF: 900kB)

Inf. z dnia 12.05.2017 r.


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA STANOWISKO: REFERENT

DS. DODATKÓW MIESZKANIOWYCH I DODATKÓW ENERGETYCZNYCH
... (PDF: 290kB)


Inf. z dnia 19.05.2016 r.NFORMACJA O REZYGNACJI KANDYDATA Z ZATRUDNIENIA

NA STANOWISKO: REFERENT

DS. DODATKÓW MIESZKANIOWYCH I DODATKÓW ENERGETYCZNYCH
... (PDF: 325kB)


Inf. z dnia 18.05.2016 r.INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO: REFERENT

DS. DODATKÓW MIESZKANIOWYCH I DODATKÓW ENERGETYCZNYCH
.
.. (PDF: 300kB)


Inf. z dnia 13.05.2016 r.OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

DS. DODATKÓW MIESZKANIOWYCH I DODATKÓW ENERGETYCZNYCH
... (PDF: 800kB)


KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
... (PDF, 180 kB)


Inf. z dnia 27.04.2016 r.INFORMACJA 0 WYN1KACH NABORU

NA STANOWISKO: REFERENT ds. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

w Ośrodku Pomocy Spolecznej w Radkowie

z/s w Ścinawce Średniej,

ul. Mickiewicza 16,

57-410 Ścinawka Średnia ...(PDF, 180 kB)


Inf. z dnia 17.03.2016 r.OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

REFERENT ds. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO ...(PDF: 270kB)

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE ...(PDF, 180 kB)


Inf. z dnia 02.03.2016 r.INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY
... (PDF, 90 kB)Inf. z dnia 15.02.2016 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie

z siedzibą w Ścinawce Średniej poszukuje kandydata na wolne stanowisko pracy

PRACOWNIK SOCJALNY


Inf. z dnia 29.01.2016 r.


Inf. z dnia 08.04.2013 r.
Inf. z dnia 18.03.2013 r.
Kierownik Ośrodka Pomocy Spofecznej w Radkowie
z siedzibą w Ścinawce Średniej
ogtasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko:

pracownik socjalny w wymiarze 1 etatu (PDF, 771KB)

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radkowie
z siedzibą w Ścinawce Średniej przy ul. Mickiewicza 16,
57-410 Scinawka Srednia

Inf. z dnia 18.03.2013 r.
INFORMACJAInf. z dnia 18.03.2013 r.
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie z siedzibą w Ścinawce Średniej ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko: pracownik socjalny w wymiarze 1 etatu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radkowie z siedzibą w Ścinawce Średniej przy ul. Mickiewicza 16, 57-410 Ścinawka Średnia ... (PDF, 154KB)

Inf. z dnia 28.02.2013 r.


Kwestonariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ... (PDF, 173KB)


Powrót do treści | Wróć do menu głównego