Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej


Idź do treści

Menu główne:


Opieka Wytchnieniowa 2022

Pomoc osobom niepełnosprawnym

Gmina Radków realizuje Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka Wytchnieniowa"- edycja 2022 w ramach środków „Funduszu Solidarnościowego”.


Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności - poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.


Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobowa opiekę nad osobą niepełnosprawną.


Całkowity koszt realizacji zadania -144 000,00zł

Dofinansowanie programu 100% w ramach środków „Funduszu Solidarnościowego”

Termin realizacji programu – do 31 grudnia 2022r.
Inf. z dnia 08.04.2022 r.Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej w związku z planowanym przystąpieniem Gminy Radków do realizacji Programu
Inf. z dnia 15.10.2021 r.Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
„Opieka wytchnieniowa – edycja 2022” finansowanym ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zachęca członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych, do zgłaszania potrzeb w zakresie usług opieki wytchnieniowej.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę naddziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa powyżej, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Zgodnie z założeniami programu opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.
Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.
Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.Ośrodek Pomocy Społecznej planuje realizację programu w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej
w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
Usługi realizowane w ramach tej formy wsparcia są bezpłatne.
Usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności trafi członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, po zbadaniu pomiaru ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresie niezbędnego wsparcia na podstawie danych zawartych w
Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny- skala FIM wraz z dodatkową informacją do wzoru karty pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny.
Osoby zainteresowane wsparciem usług opieki wytchnieniowej zapraszamy do kontaktu z pracownikami tut. Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej ul. Mickiewicza 16, pod numerem tel.: 7452 72-78, lub elektronicznie na adres e-mail: ops@opsradkow.pl

Dokumenty do pobrania poniżej lub osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej:

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022 ( pobierz)

Karta zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2022 – załącznik nr 8 do Programu ( pobierz)

Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - skala FIM wraz z dodatkową informacją do wzoru karty pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny – załącznik nr 7 do Programu ( pobierz)


Inf. z dnia 15.10.2021 r.

Program "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2021


Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej ul. Mickiewicza 16 w związku z planowanym przystąpieniem Gminy Radków do realizacji Programu "Opieka wytchnieniowa - edycja 2021" Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanym ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zachęca członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych, do zgłaszania potrzeb w zakresie korzystania z usług opieki wytchnieniowej. (pobierz)


Inf. z dnia 04.01.2021 r.
"Opieka Wytchnieniowa"- edycja 2021 w ramach środków
„Funduszu Solidarnościowego”


Gmina Radków realizuje Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka Wytchnieniowa"- edycja 2021 w ramach środków „Funduszu Solidarnościowego” [ pobierz]

Inf. z dnia 12.07.2021 r.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego