Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej


Idź do treści

Menu główne:


Opieka Wytchnieniowa 2023

Pomoc osobom niepełnosprawnym

D:\ala bednarczyk\p068_0_00_01.jpg
Error File Open Error

Realizacja Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023


Gmina Radków - Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej informuje, że realizuje Program Ministerstwa Rodziny i

Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa " - edycja 2023 ... (pobierz)


Inf. z dnia 27.04.2023r.


-------------------------------------------------------------


Informacja o naborze do Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2023

W związku z W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej naborem wniosków do Programu "Opieka wytchnieniowa - edycja 2023" finansowanego w ramach środków Funduszu Solidarnościowego Gmina Radków/Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej zaprasza członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Gminy Radków do zgłaszania potrzeb w zakresie uczestnictwa w Programie i korzystania z usług opieki wytchnieniowej.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.
Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa powyżej, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Zgodnie z założeniami programu opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.
Realizacja usług "opieki wytchnieniowej" w 2023 r. planowana jest w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
Uczestnicy Programu nie ponoszą odpłatności za otrzymane usługi "opieki wytchnieniowej".
Usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności trafi do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, po zbadaniu pomiaru ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresie niezbędnego wsparcia na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny- skala FIM wraz z dodatkową informacją do wzoru karty pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny.


Osoby zainteresowane wsparciem usług "opieki wytchnieniowej" zapraszamy do kontaktu z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej ul. Mickiewicza 16, w godz. 7.30-15.30 osobiście, telefonicznie pod numerem: 74 873 53 72-78,
lub elektronicznie na skrzynkę e-PUAP


Uzyskane informacje pozwolą zdiagnozować potrzeby i koszt realizacji usług w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023.
Dokumenty należy składać dn. 8 listopada 2022 r.

Pliki do pobrania:

1. Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 ... (pobierz)

2. Karta zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa - edycja 2023 ... (pobierz)

3. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - skala FIM wraz z dodatkową informacją do wzoru karty pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny - załącznik nr 6 do Programu ... (pobierz)

Szczegółowe informacje o Programie dostępne na stronie Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023


Inf. z dnia 31.10.2022r.

Kierownik OPS
Marta Jurowska
Powrót do treści | Wróć do menu głównego