Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej


Idź do treści

Menu główne:


Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia publiczne > Zamówienia do 130 000 zł.Przeprowadzenie diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej Gminy Radków na potrzeby Centrum Usług Społecznych.

INFORMACJA O MODYFIKACJI TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

na realizację zamówienia o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130 000 złotych

pod nazwą:


„ Przeprowadzenie diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej Gminy Radków na potrzeby

Centrum Usług Społecznych.”
... (pobierz)


Inf. z dnia 07.12.2023 r
ZAPYTANIE OFERTOWE - ŚWIADCZENIE USŁUG SCHRONIENIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH Z GMINY RADKÓWZAPYTANIE OFERTOWE - ŚWIADCZENIE USŁUG SCHRONIENIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH [pobierz]

ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY [pobierz]

ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU [pobierz]

ZAŁĄCZNIK NR 3 - PROJEKT UMOWY .... ( pobierz)ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 05.12.2023 r. .... (pobierz)

Inf. z dnia 05.12.2023 rZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - świadczenie usług pogrzebowych zlecanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie z/s w

Ścinawce Średniej w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2023 r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT [pobierz]

ZAŁĄCZNIK NR 1 - OFERTA WYKONAWCY WRAZ Z FORMULARZEM CENOWYM ... [pobierz]

ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU... ( pobierz)

ZAŁĄCZNIK NR 3 - WZÓR - UMOWY ,,, [pobierz]


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 05.12.2023 r. .... (pobierz)

Inf. z dnia 05.12.2023 r


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - przygotowanie i dostawa gorących posiłków dla osób dorosłych na terenie Gminy Radków w okresie 01.01.2024 r. - 31.12.2024 r.


1. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 1 - RADKÓW ... [pobierz]

2. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 2 - ŚCINAWKA ŚREDNIA ... [pobierz]

3. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 3 - WAMBIERZYCE ... [pobierz]


ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ CENOWY DO OFERTY ... [pobierz]

ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ... [pobierz]

ZAŁĄCZNIK NR 3 - WZÓR UMOWY ... [pobierz]


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Z DNIA 01.12.2023 r
. ... [pobierz]

Inf. z dnia 01.12.2023 r
ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT - sprzedaż artykułów żywnościowych, higienicznych i sanitarnych oferowanych dla klientów Ośrodka w obiektach handlowych w okresie 01.01.2024 r. - 31.12.2024 r.

1. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 1 - RADKÓW ... [pobierz]

2. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 2 - ŚCINAWKA ŚREDNIA ... [pobierz]

3. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 2 - ŚCINAWKA DOLNA ... [pobierz]

4. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 3 - WAMBIERZYCE ... [pobierz]


ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ CENOWY DO OFERTY ... [pobierz]
...
ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ... [pobierz]

ZAŁĄCZNIK NR 3 - WZÓR UMOWY ... [pobierz]


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Z DNIA 01.12.2023 r. ... [pobierz]

Inf. z dnia 01.12.2023 r

ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT - sprzedaż artykułów żywnościowych, higienicznych i sanitarnych oferowanych dla klientów Ośrodka w obiektach handlowych w okresie 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.


1. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - WAMBIERZYCE [pobierz]

2. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - RADKÓW [pobierz]

3. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - RATNO GÓRNE, RATNO DOLNE [pobierz]

4. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - TŁUMACZÓW [pobierz]

5. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ŚCINAWKA ŚREDNIA [pobierz]

6. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ŚCINAWKA DOLNA [pobierz]

7. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - RASZKÓW, SUSZYNA [pobierz]


ZAŁĄCZNIK NR 1 - OFERTA WYKONAWCY Z FORMULARZEM CENOWYM [pobierz]

ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU [pobierz]

ZAŁĄCZNIK NR 3 - WZÓR UMOWY [pobierz]


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - z dnia 01.12.2022 r. [pobierz]


Inf. z dnia 01.12.2022 r

ZAPYTANIE OFERTOWE - ŚWIADCZENIE USŁUG SCHRONIENIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH Z GMINY RADKÓW


ZAPYTANIE OFERTOWE - ŚWIADCZENIE USŁUG SCHRONIENIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH [pobierz]

ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY [pobierz]

ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU [pobierz]

ZAŁĄCZNIK NR 3 - PROJEKT UMOWY [pobierz]ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY .... ( pobierz)

Inf. z dnia 07.12.2022 rZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - świadczenie usług pogrzebowych zlecanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie z/s w

Ścinawce Średniej w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2023 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT [pobierz]

ZAŁĄCZNIK NR 1 - OFERTA WYKONAWCY WRAZ Z FORMULARZEM CENOWYM ... [pobierz]

ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU... ( pobierz)

ZAŁĄCZNIK NR 3 - WZÓR - UMOWY ,,, [pobierz]


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY .... ( pobierz)

Inf. z dnia 05.12.2022 r
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - przygotowanie i dostawa gorących posiłków dla osób dorosłych na terenie Gminy Radków w okresie 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.

1. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 1 - RADKÓW [pobierz]

2. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 2 - ŚCINAWKA ŚREDNIA [pobierz]

3. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 3 - WAMBIERZYCE [pobierz]


ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ CENOWY DO OFERTY [pobierz]

ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU [pobierz]

ZAŁĄCZNIK NR 3 - WZÓR UMOWY [pobierz]


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - z dnia 01.12.2022 r. [pobierz]

Inf. z dnia 01.12.2022 rZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT - sprzedaż artykułów żywnościowych, higienicznych i sanitarnych oferowanych dla klientów Ośrodka w obiektach handlowych w okresie 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.


1. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - WAMBIERZYCE [pobierz]

2. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - RADKÓW [pobierz]

3. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - RATNO GÓRNE, RATNO DOLNE [pobierz]

4. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - TŁUMACZÓW [pobierz]

5. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ŚCINAWKA ŚREDNIA [pobierz]

6. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ŚCINAWKA DOLNA [pobierz]

7. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - RASZKÓW, SUSZYNA [pobierz]


ZAŁĄCZNIK NR 1 - OFERTA WYKONAWCY Z FORMULARZEM CENOWYM [pobierz]

ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU [pobierz]

ZAŁĄCZNIK NR 3 - WZÓR UMOWY [pobierz]


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - z dnia 01.12.2022 r. [pobierz]


Inf. z dnia 01.12.2022 rOśrodek Pomocy Społecznej w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej zaprasza do składania ofert na:


Dostawę opasek bezpieczeństwa i zapewnienie usługi monitoringu dla 100 mieszkańców Gminy Radków w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022 (Moduł II) finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.


- ZAPYTANIE OFERTOWE [pobierz]

- OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU [pobierz]


- OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO [pobierz]

- FORMULARZ OFERTOWY [pobierz]


Inf. z dnia 16.05.2022 r.

--------------------------------------------ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dostawę opasek bezpieczeństwa i zapewnienie usługi monitoringu dla

100 mieszkańców Gminy Radków [pobierz]

Inf. z dn. 03.06.2022r.
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - świadczenie usług pogrzebowych zlecanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie z/s w

Ścinawce Średniej w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2022 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT [pobierz]

ZAŁĄCZNIK NR 1 - OFERTA WYKONAWCY WRAZ Z FORMULARZEM CENOWYM [pobierz]

ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU [pobierz]

ZAŁĄCZNIK NR 3 - WZÓR - UMOWY [pobierz]

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
[pobierz]

Inf. z dnia 29.12.2021 rZAPYTANIE OFERTOWE - ŚWIADCZENIE USŁUG SCHRONIENIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH Z GMINY RADKÓW Z DNIA 06.12.2021R. WYBRANO NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĘ ... [pobierz]

Inf. z dnia 22.12.2021 rZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - przygotowanie i dostawa gorących posiłków dla osób dorosłych na terenie Gminy Radków w okresie 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.

1. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 1 - RADKÓW [pobierz]

2. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 2 - ŚCINAWKA ŚREDNIA [pobierz]

3. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 3 - WAMBIERZYCE [pobierz]

4. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 3 - TŁUMACZÓW [pobierz]

ZAŁĄCZNIK NR 1 - OFERTA NA DOŻYWIANIE OSÓB DOROSŁYCH W MIEJSCOWOŚCI RADKÓW [pobierz]

ZAŁĄCZNIK NR 1 - OFERTA NA DOŻYWIANIE OSÓB DOROSŁYCH W MIEJSCOWOŚCI ŚCINAWKA ŚREDNIA [pobierz]

ZAŁĄCZNIK NR 1 - OFERTA NA DOŻYWIANIE OSÓB DOROSŁYCH W MIEJSCOWOŚCI WAMBIERZYCE [pobierz]

ZAŁĄCZNIK NR 1 - OFERTA NA DOŻYWIANIE OSÓB DOROSŁYCH W MIEJSCOWOŚCI TLUMACZÓW [pobierz]

ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU [pobierz]

ZAŁĄCZNIK NR 3 - UMOWA - WZÓR [pobierz]

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - informacja z dnia 30.12.2021 r. [pobierz]

Inf. z dnia 22.12.2021 r
ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT - sprzedaż artykułów żywnościowych, higienicznych i sanitarnych oferowanych dla klientów

Ośrodka w obiektach handlowych w okresie 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.1. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - WAMBIERZYCE [pobierz]

2. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - RADKÓW [pobierz]

3. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - RATNO GÓRNE, RATNO DOLNE [pobierz]

4. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - TŁUMACZÓW [pobierz]

5. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ŚCINAWKA ŚREDNIA [pobierz]

6. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ŚCINAWKA DOLNA [pobierz]

7. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - RASZKÓW, SUSZYNA [pobierz]

8. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ŚCINAWKA GÓRNA [pobierz]

ZAŁĄCZNIK NR 1 - OFERTA WYKONAWCY Z FORMULARZEM CENOWYM [pobierz]

ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU [pobierz]

ZAŁĄCZNIK NR 3 - WZÓR UMOWY [pobierz]


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - informacja z dnia 29.12.2021 r.
[pobierz]


Inf. z dnia 17.12.2021 r


ZAPYTANIE OFERTOWE - ŚWIADCZENIE USŁUG SCHRONIENIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH Z GMINY RADKÓW

ZAPYTANIE OFERTOWE - ŚWIADCZENIE USŁUG SCHRONIENIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH [pobierz]

ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY [pobierz]

ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU [pobierz]

ZAŁĄCZNIK NR 3 - PROJEKT UMOWY [pobierz]

Inf. z dnia 06.12.2021 r
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - DOŻYWIANIE OSÓB DOROSŁYCH W MIEJSCOWOŚCI TŁUMACZÓW

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - DOŻYWIANIE OSÓB DOROSŁYCH W MIEJSCOWOŚCI TŁUMACZÓW [pobierz]

ZAŁĄCZNIK NR 1 - OFERTA NA DOŻYWIANIE OSÓB DOROSŁYCH W MIEJSCOWOŚCI TŁUMACZÓW [pobierz]

ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU [pobierz]

ZAŁĄCZNIK NR 3 - UMOWA - WZÓR [pobierz]


Inf. z dnia 13.10.2021 r
Ogłoszenie o realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021
... ( pobierz)

Ogłoszenie o realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" edycja 202 ... ( pobierz)


Inf. z dnia 18.06.2021 r


Powrót do treści | Wróć do menu głównego