Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej


Idź do treści

Menu główne:


Zamówienia powyżej 30 000 euro

Zamówienia publiczne > Zamówienia powyżej 130 000 zł.Przetrag nieograniczony pod nazwą: "Radków dla osób niesamodzielnych - usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania"


Ogłoszenie o zamówieniu [pobierz]

SIWZ [pobierz]

Załącznik nr 1 - Formularz oferty [pobierz]

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji [pobierz]

Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania [pobierz]

Załącznik nr 4 - Oświadczenie - grupa kapitałowa [pobierz]

Załącznik nr 5 - Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego [pobierz]

Załącznik nr 6 - Wzór umowy na świadczenie usług opiekuńczych [pobierz]

Załączniik nr 7 - Karta potwierdzająca skorzystanie z usługi opiekuńczej świadczonej w miejscu zamieszkania [pobierz]

Załącznik nr 8 - Dziennik czynności opiekuńczych [pobierz]

Załącznik nr 9 - Kontrakt trójstronny dotyczący usługi oiekuńczej [pobierz]

Modyfikacja SIWZ [pobierz]

Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ [pobierz]


10.12.2020 r. INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT[ pobierz]

30.12.2020 r. INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DODATKOWYCH [pobierz]


22.01.2021 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY cz. 1 [pobierz]

22.01.2021 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY cz. 2 [pobierz]

22.01.2021 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY cz. 3 [pobierz]


Inf. z dnia 02.12.2020 r


Powrót do treści | Wróć do menu głównego